Acomiadament en cas de malaltia del treballador

Acomiadament en cas de malaltia del treballador

Fa 9 mesos
img

L’ACOMIADAMENT DE TREBALLADORS EN SITUACIÓ DE MALALTIA

Aquesta és una qüestió que genera molts dubtes entre les empreses i que les sentències dels Tribunals resolen en funció dels supòsits en que ens trobem. En general, dependrà de cada cas en concret, però cal tenir en compte els següents criteris en cas que l’empresa es plantegi acomiadar un treballador que es trobi en situació de baixa per malaltia:

1.- Acomiadament Correcte: 

a) Si el treballador dificulta la seva curació: En cas que el treballador faci durant la baixa activitats que dificulten o impedeixen la seva curació. L’empresa ha de conèixer la causa de la baixa i provar aquestes activitats incompatibles. Seria el cas, per exemple, del treballador de baixa per una lumbàlgia que realitza activitats esportives o que requereixin un esforç físic.

b) Baixa mèdica amb simulació: En el cas que el treballador realitzi activitats durant la baixa que acreditin que està en condicions físiques per realitzar les funcions inherents al seu lloc de treball. Es tracta que el treballador que està de baixa faci activitats similars a les que realitza per a l’empresa normalment.

c) Acumulació de baixes: Aquest és el supòsit que genera més polèmica. Es tracta de l’acomiadament quan el treballador acumula baixes per malaltia que suposen l’absència al lloc de treball el 20% dels dies de feina durant dos mesos, sempre que el total d’absències del treballador en els 12 mesos anteriors arribi al 5% de les jornades hàbils. En aquest cas caldrà indemnitzar al treballador amb una indemnització equivalent a 20 dies de salari per any treballat. Recordar que no computen les baixes de durada superior a 20 dies.

d) Acomiadament a causa de les seqüeles: Es podrà acomiadar al treballador en cas que la malaltia que a patit li ha suposat un deteriorament definitiu de les seves facultats físiques o psíquiques per realitzar les funcions del seu lloc de treball. En aquest cas, també li correspondrà al treballador el dret a percebre la indemnització de 20 dies de salari per any treballat.

2.- Acomiadament Improcedent:

En tots els casos que l’empresa acomiadi a un treballador en situació de baixa per malaltia i no justifiqui degudament la causa de l’acomiadament, aquest serà considerat improcedent i el treballador tindrà dret a rebre una indemnització de 33 dies de salari per any treballat.      

3.- Acomiadament Nul:    

A partir de diverses sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, recollides ja pels Tribunals Espanyols, serà nul l’acomiadament del treballador en situació de baixa per malaltia en els següents casos:  

  1. Baixes de llarga durada

  2. Indicis en el moment de l’acomiadament que la baixa serà de llarga durada i que l’empresa ho sàpiga i no hi hagi cap altre motiu d’acomiadament. En tots aquests casos, l’empresa haurà de readmetre al treballador i abonar-li els salaris de tramitació.       


Acomiadament Baixa-Medica Baja-Medica Despido El-Masnou Empresa Grup8 Laboral

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.