ACTIVITATS QUE PODEN DEMANAR LA MORATÒRIA EN LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL (29 d'abril)

ACTIVITATS QUE PODEN DEMANAR LA MORATÒRIA EN LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL (29 d'abril)

Fa 3 setmanes
img

LIMITACIÓ DE LA POSSIBILITAT DE SOLICITAR LA MORATÒRIA EN LES COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL PER A AUTÒNOMS I EMPRESES

El Reial Decret Llei 11/2020 va establir una sèrie de mesures urgents per fer front al covid-19. Una d'aquestes mesures va ser la possibilitat de sol·licitar els autònoms i les empreses amb treballadors una moratòria de sis mesos,  sense interessos, en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors.

La Seguretat Social ha especificat ara les activitats econòmiques que podran acollir-se a aquesta mesura d'acord amb el seu CNAE. En aquest sentit, son molt poques les activitats que podran sol·licitar la moratòria en el pagament de les quotes de la Seguretat Social.

La moratòria permetrà a autònoms i empreses, l'activitat dels quals correspongui a aquests codis de CNAE, sol·licitar la suspensió de les cotitzacions a la seguretat social que paguen els seus treballadors per un període de sis mesos sense interessos. Els pagaments s'ingressen a partir del mes de novembre i així successivament. 

Els autònoms i les empreses, l'activitat dels quals no es trobi entre les indicades, podran sol·licitar l'aplaçament de les cotitzacions socials amb un tipus d'interès del 0,5%.

  CNAE 2009

DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

  119

 Altres cultius no perennes

129

 Altres cultius perennes

1812

 Altres activitats d'impressió i arts gràfiques

2512

 Fabricació de fusteria metàl·lica

4322

 Sistemes de lampisteria, calefacció i aire condicionat

4332

 Instal·lació de fusteria

4711

 Comerç al detall en establiments no especialitzats, predominantment en productes alimentaris, begudes i tabac

4719

 Altres Comerços al detall en establiments no especialitzats

4724

 Comerç al detall de pa, confiteria i pastisseria 

7311

 Agències de publicitat

8623

 Activitats odontològiques

9602

 Perruqueria i altres tractaments de bellesa


Ajuts-Coronavirus Autonoms Covid-19 El-Masnou Empreses Grup8 Masnou Moratoria Seguretat-Social Cotitzacions

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.