INFORMACIÓ PER A EMPRESES I AUTÒNOMS COVID-19 (17 d'abril)

INFORMACIÓ PER A EMPRESES I AUTÒNOMS COVID-19 (17 d'abril)

Fa 1 mes
img

INFORMACIÓ PER A EMPRESES I AUTÒNOMS PEL COVID-19 (17 d'abril)

1.- OBLIGACIONS D'EMPRESES I AUTÒNOMS AMB TREBALLADORS PEL COVID-19:

Per a aquelles empreses i autònoms amb treballadors i que continuen prestant els seus serveis, han de posar-se en contacte amb l'empresa amb qui tenen contractada la Prevenció de Riscos Laborals. En la situació actual, els serveis de prevenció de riscos laborals efectuaran a cada empresa l'avaluació de riscos d'exposició en què es poden trobar les persones treballadores.

El seu servei de prevenció, a partir d'aquesta avaluació els facilitarà la documentació amb:

- Mesures d'higiene personal dels treballadors

- Informació als treballadors

- Formació on-line als treballadors

- Mesures de prevenció 

- Mesures de caràcter organitzatiu

- Mesures de protecció personal

- Actuacions especials per a treballadors especialment sensible

És molt important que contactin, si no ho han fet encara, amb el seu Servei de Prevenció, per tal d'efectuar les actuacions anteriors, evitar contagis en l'àmbit laboral i evitar sancions de la Inspecció de Treball.

2.- CALENDARI DE LA DEVOLUCIÓ DE LA QUOTA D'AUTÒNOMS:

La Seguretat Social informa que, per a aquells autònoms que han sol·licitat la prestació per cessament d'activitat (tant per suspensió de l'activitat com per reducció del 75% d'ingressos), ha establert el següent calendari de devolució:

- La devolució es realitzarà d'ofici. No serà necessària cap petició al respecte

- La devolució es realitzarà per ingrés al compte bancari on es va carregar el rebut

- La devolució de la quota dels dies del 14 al 31 de març s'efectuarà durant la segona quinzena de maig.

- La devolució de la quota d'abril es realitzarà durant el mes de juny (En cas que el reconeixement de la prestació per la Mútua sigui posterior a la data que la Seguretat Social hagi enviat al banc el càrrec de el rebut d'abril).

3.- RECORDATORI PER A EMPRESES QUE HAN TRAMITAT ERTOS:

Tal com ja els vam informar, la Inspecció de Treball pot revisar en els propers 4 anys els ERTOS presentats per les empreses. Per això, és molt important que vagin recopilant i guardant tot tipus de documentació que acrediti l'afectació directa del Covid-19 en la seva empresa, motiu pel qual s'ha tramitat un ERTO als seus treballadors.


2020 Autonomos Autonoms Coronavirus Covid-19 El-Masnou Empreses Erte Erto Expedient-Regulacio-Ocupacio Grup8 Pimes Seguretat-Social Prl Riscos-Laborals

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.