Instruccions per solicitar la subvenció per autònoms de la Generalitat (Covid-19)

Instruccions per solicitar la subvenció per autònoms de la Generalitat (Covid-19)

Fa 1 setmana
img

TRAMITACIÓ DE L’AJUT DE LA GENERALITAT ALS AUTÒNOMS PER COMPENSACIÓ DE PÈRDUES

 

El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, estableix un ajut pels autònoms per un import màxim de fins a 2.000.- €. La regulació d’aquest ajut és la següent:

1.- Requisits: 

a)  Autònoms persones físiques en situació d'alta 

b) Fer una de les activitats de les que s'ha decretat el tancament 

c) Acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. En el cas d’autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta. 

2.- Termini:

Aquest ajut es podrà demanar des de l’1 d’abril de 2020. 

3.- Beneficiaris: 

Podran acollir-se a aquest ajut, els autònoms que facin alguna d’aquestes activitats: 

1)     Establiments de comerç minorista (excepte els autoritzats). 

2)     Hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i càmpings. 

3)     Actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados. 

4)     Museos, Archivos, Bibliotecas, Monumentos.

5)     Café-espectáculo, Locales de exhibiciones, Salas de fiestas, Restaurante-espectáculo, Auditorios, Cines, Salas de conciertos, Salas de conferencias i Salas de exposiciones. 

6)     Teatros, Polideportivos, Boleras y asimilables, Salones de billar y asimilables, Gimnasios.

7)     Discotecas y salas de baile, 

8)     Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades. 

9)     Casinos, Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, Salones de juego, Salones recreativos, Locales específicos de apuestas. 

10)  Parques de atracciones, ferias y asimilables. Parques acuáticos, Casetas de feria, Parques recreativos infantiles.

11)  Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. Bares de copas con actuaciones musicales en directo, Tabernas y bodegas, Cafeterías, bares, café-bares y asimilables, Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. Bares-restaurante.

4.- Tramitació: 

Per facilitar-nos la seva ràpida tramitació i garantir que cap autònom quedi exclòs, hem establert el següent procediment:

a) Si no ho heu fet ja, envieu-nos un correu electrònic, si compliu els requisits exigits, i voleu que us tramitem aquest ajut a: grup8@grup8.com o info@grup8.com

b) Un cop tinguem la informació del Departament d’Economia de la Generalitat sobre com acreditar la situació de pèrdues del mes de març 2020 en relació al març de 2019, us informarem.   

c) Atès que la tramitació serà telemàtica, us informarem també si requerim algun tipus de signatura digital o podrem gestionar-ho en el vostre nom.

Moltes Gràcies 


2020 Ajuts-Coronavirus Alarma Autonomos Autonoms Covid-19 Estado-De-Alarma Grup8 Serveis-Empresarials Subvencio-Generalitat-De-Catalunya Subvencions

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.