La Cotització a la Seguretat Social dels Salaris en Espècie

La Cotització a la Seguretat Social dels Salaris en Espècie

Fa 1 any
img

Quan una empresa abona salaris en espècie a un treballador, ha d’ingressar les corresponents cotitzacions a la Seguretat Social. Ara bé, cada concepte cotitza d’una manera diferent.

A continuació resumim les normes de cotització:

1. Vehicle d’empresa:

1.1 Vehicle que el treballador utilitza només per a fins privats: 

Si l’empresa cedeix la propietat del vehicle al treballador s’ha de cotitzar pel cost del vehicle, impostos inclosos. En aquest cas el cost s’ha de dividir entre 12 per repartir el cost en les bases de cotització de tot l’any. Si l’empresa només cedeix l’ús del vehicle al treballador però l’empresa conserva la propietat, cal cotitzar el 20% del cost del vehicle. Aquest 20% es dividirà entre 12 i el resultat s’aplicarà a la base de cotització mensual. Cal destacar que aquest 20% es redueix en cas que la cessió sigui de vehicles ecològics.

1.2 Vehicle que el treballador utilitza per la feina i per fins privats:

La renda en espècie només es calcula sobre la part proporcional de l’ús privat. El problema serà acreditar aquest repartiment.

2. Habitatge:

2.1. Cessió d’habitatge:

Es cotitza anualment el 10% del valor cadastral. Només es cotitzarà pel 5% si el valor cadastral s’ha revisat els darrers 10 anys. Aquest import es dividirà entre 12.

2.2 Pagament del lloguer per l’empresa      

La cotització és l’import total del lloguer que paga l’empresa

3. Préstec al treballador:

Cal cotitzar per la diferència entre l’interès pagat pel treballador i el tipus d’interès legal.

4. Vals restaurants, Accions o participacions, assegurances:  

Es cotitza pel cost dels productes entregats als treballadors. Si son de pagament anual, el cost es divideix entre 12.    


Laboral Treballadors

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.