Mesures Laborales per a Treballadors (Decret Llei 18 de Març)

Mesures Laborales per a Treballadors (Decret Llei 18 de Març)

Fa 1 setmana
img

RESUM DE LES MESURES LABORALS CONTINGUDES EN EL DECRET LLEI DE 17 DE MARÇ DE 2020 DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COOVID-19 (I)

MESURES LABORALS RESPECTE ELS TREBALLADORS

1.- Teletreball: 

Es promou el teletreball, però no s’imposa. El teletreball haurà de ser prioritari davant altres mesures com la suspensió de contractes de treball o la reducció de jornada (ERTE). El Decret Llei estableix que l’empresa haurà d’adoptar las mesures oportunes per a que el teletreball sigui possible, sempre que sigui tècnica i raonablement possible i si l’adaptació que ha de fer l’empresa és proporcional. 

Això si, si finalment s’acorda el teletreball, el treballador haurà de fer una autoavaluació de riscos laborals realitzada voluntàriament pel propi treballador. L’empresa amb la que teniu concertats els riscos laborals us ha de facilitar el qüestionari d’autoavaluació.

És important que si finalment l’empresa opta per fer un expedient temporal de regulació d’ocupació, justifiqui perquè no ha implantat el teletreball (impossibilitat pel tipus d’empresa, cost econòmic...), a fi d’evitar possibles impugnacions judicials.  

2.- Mesures de flexibilitat horària i de reduccions de jornada: 

2.1 Mesures de flexibilitat horària: 

El Decret Llei preveu el dret dels treballadors que acreditin que han de tenir cura de la parella, de fills o familiars fins el segon grau a adaptar la seva jornada laboral si es dona algún dels següents supòsits: 

a)     Sigui necessària la presencia del treballador per a la cura d’alguna de les persones abans esmentada.  

b)     Quan el treballador es vegi afectat pel tancament dels centres escolars o d’altres centres d’atenció a persones grans o discapacitades i en aquests centres s’atenia a la persona de la que ha de tenir cura el treballador a partir d’ara.  

c)     Quan la persona que fins ara tenia cura del familiar no pogués seguir fent aquesta feina per causa del covid-19. 

Correspon al treballador la manera d’efectuar aquesta adaptació de la jornada, sempre que sigui raonable, proporcionada i conforme a les necessitats organitzatives de les empreses. El dret a l’adaptació de la jornada, sempre que es pugui implantar a l’empresa de manera raonable i proporcionada, podrà ser: 

a)     Distribució del temps de treball

b)     Canvi de torns 

c)     Modificació horària

d)     Horari flexible, jornada partida o continuada

e)     Canvi de centre de treball 

f)      Canvi de funcions 

2.2 Permís de reducció de jornada: 

Els treballadors tenen dret a una reducció de jornada de treball si concorre algun dels supòsits anteriors amb la reducció proporcional del salari. 

La reducció de jornada haurà de ser comunicada a l’empresa amb 24 hores d’antelació i podrà arribar al 100% de la jornada. La reducció del 100 de la jornada haurà de ser proporcionada a la situació de l’empresa. 

Si un treballador ja està actualment gaudint de reducció de jornada per cura de fills o familiars podrà renunciar temporalment a aquesta reducció i acollir-se a aquesta, que pot arribar al 100%. 

Aquesta reducció de jornada tan àmplia es limita al període excepcional de durada de la crisi sanitària

 

 


Autonomos Autonoms Coronavirus Covid-19 El-Masnou Empresa Empreses Estado-De-Alarma Grup8 Laboral Permisos Estat-Dalarma Masnou

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.