Mesures Laborals i de Seguretat Social per l'Estat d'Alarma (16 de març)

Mesures Laborals i de Seguretat Social per l'Estat d'Alarma (16 de març)

Fa 2 setmanes
img

El Decret pel qual es declara l’Estat d’alarma ha suposat la impossibilitat per a molts autònoms, comerços i empreses prestar els seus serveis amb normalitat, bé perquè no poden obrir els seus establiments, bé perquè la situació actual i de les properes setmanes els hi provocarà una disminució segura de clients, vendes i ingressos. 

Davant d’aquesta situació, les empreses afectades tenen, a efectes laborals i de Seguretat Social, les següents opcions:

A) MESURES PELS TREBALLADORS D’EMPRESES AFECTADES:

1.- MESURES ORGANITZATIVES:

a) Teletreball: En la mesura del possible i per als treballadors que ho puguin fer. Cal pactar amb cada treballador les condicions. Pel que fa a les condicions laborals (sou, jornada) han de ser les mateixes que en la prestació presencial. El teletreball no es pot imposar però tampoc el pot exigir el treballador. Els mitjans tecnològics poden ser aportats per l’empresa o els propis del treballador, segons es pacti. L’Acord, per escrit, amb el treballador haurà de contenir la data d’inici i expressar que finalitzarà quan l’empresa determini. 

b) Flexibilitat Horària: Si és possible, es poden pactar amb els treballadors mesures de flexibilitat horària. Les opcions podrien ser les següents, que també es poden combinar entre elles:

1. Borsa d’hores: Les hores que no es realitzin durant els propers dies, es podran acumular en una borsa per a realitzar-les en els propers mesos o setmanes. Màxim fins el 31 de desembre de 2020. Només cal un document signat entre empresa i treballadors que així ho estableixi. 

2. Readaptació del calendari laboral: Es pot pactar no prestar serveis els propers dies i traslladar aquests dies a altres períodes en que no estava previst treballar. 

2.- SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES DE TREBALL O REDUCCIONS DE JORNADA PER FORÇA MAJOR:En cas que l’empresa tingui la necessitat de suspendre la seva activitat de manera total o parcial, podrà utilitzar la figura de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), que podrà consistir en la suspensió dels contractes de treball o en la reducció de la jornada laboral dels seus treballadors. 

Les causes que poden motivar el recurs al ERTO per força major son: 

a)     Manca dels recursos necessaris per a realitzar l’activitat normal. 

b)     Impossibilitat de prestar serveis 

3.- SUSPENSIÓ DELS CONTRACTES DE TREBALL O REDUCCIONS DE JORNADA PER CAUSES ECONÒMIQUES:

Per aquells supòsits en que l’empresa o l’autònom no està obligat a tancar però ha tingut una disminució de vendes, comandes o clients que li causa un greu perjudici també podrà utilitzar la figura de la suspensió temporal de contractes de treball o de reducció de la jornada laboral dels treballadors per causes econòmiques. 

B) MESURES PELS AUTÒMOMS:

A 16 de març (9.00 hores), no hi ha cap mesura específica pels autònoms afectats per aquesta situació. 

La normativa general permet als autònoms demanar la prestació per cessament d’activitat per causa de força major, i aquest seria un cas clar si l’autònom no pot realitzar la seva normal activitat. Aquesta prestació es demana a la mútua patronal.  

C) NOVES MESURES LABORALS Y DE SEGURETAT SOCIAL:

Està previst que demà el Govern aprovi noves mesures en l’àmbit laboral i de Seguretat Social i que afectin als treballadors autònoms i a les petites empreses. Tan bon punt estiguin publicades al Butlletí Oficial de l’Estat us informarem puntualment per si us podeu acollir a les noves mesures i com afecten a les empreses i els autònoms. 

 Moltes Gràcies 


Autonomos Autonoms Coronavirus Covid-19 El-Masnou Empresa Grup8 Laboral Seguretat-Social Estat-Dalarma Estado-De-Alarma

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.