MESURES LABORALS I ECONÒMIQUES PEL COVID-19 (FINS DIV 13/03)

MESURES LABORALS I ECONÒMIQUES PEL COVID-19 (FINS DIV 13/03)

Fa 2 setmanes
img

INFORMACIÓ LABORAL DAVANT EL COVID-19

Us informem de les mesures que la normativa publicada fins avui, divendres a les 8.00 AM, d’interès per a empreses, autònoms i treballadors: 

1. Mesures preventives i de protecció: 

En els centres de treball s’han d’adoptar les mesures preventives i de protecció següents:

a)  Extremar les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals, especialment el rentat de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques. 

b)  Intensificar el pla de neteja de les dependències administratives, amb els productes habituals. 

c)  Retirar, en la mesura que sigui possible, els objectes que presentin dificultats per a la seva neteja (aplicar la política de taula neta). 

d)  Garantir la ventilació adequada dels espais de treball, ja sigui per via natural o per via estructural. 

e)  L’ús dels equips de protecció individual vindrà determinat pels serveis de prevenció de riscos laborals que tingueu contractat. 

f)  Els empleats poden utilitzar sistemes de fitxatge alternatius al sistema de fitxatge per empremta digital, malgrat que aquest no comporta cap risc afegit. 

2. Mesures Organitzatives:

a) Viatges laborals: Es recomana limitar els viatges de treball als que siguin estrictament imprescindibles.

b) Reunions de Treball: Pel que fa a les reunions internes (entre el personal de l’empresa), només es recomana les mesures higièniques abans esmentades. Pel que fa a les reunions externes, es recomana realitzar-les per mitjans telemàtics. Si han de ser presencials, limitar-ne al número de persones imprescindibles i procurant mantenir un metre de distància entre els assistents. 

3. Mesures Laborals:

Davant la situació actual, es recomanen les següents mesures organitzatives. La tria d’una o vàries d’elles dependrà de l’afectació que tingui la vostra empresa:

a) Teletreball: En la mesura del possible i per als treballadors que ho puguin fer. Cal pactar amb cada treballador les condicions. Pel que fa a les condicions laborals (sou, jornada) han de ser les mateixes que en la prestació presencial. El teletreball no es pot imposar però tampoc el pot exigir el treballador. Els mitjans tecnològics poden ser aportats per l’empresa o els propis del treballador, segons es pacti. L’Acord amb el treballador haurà de contenir la data d’inici i expressar que finalitzarà quan l’empresa determini. 

b) Flexibilitat Horària: Si és possible, es poden pactar amb els treballadors mesures de flexibilitat horària. Les opcions podrien ser les següents, que també es poden combinar:

1. Borsa d’hores: Les hores que no es realitzin durant els propers dies, es podran acumular en una borsa per a realitzar-les en els propers mesos o setmanes. El pacte haurà d’establir el màxim d’hores que pot incloure la borsa i el termini en que s’hauran de realitzar. 

2. Readaptació del calendari laboral: Es pot pactar no prestar serveis els propers dies i traslladar aquests dies a altres en que no estava previst treballar durant l’any 2020.  

4. Suspensió de l’activitat de l’empresa o greu afectació a l’activitat de l’empresa:

En cas que l’empresa tingui la necessitat de suspendre la seva activitat de manera total o parcial, ja sigui per decisió de l’Administració, com per l’afectació del coronavirus en la seva activitat, caldrà utilitzar la figura de l’Expedient de Regulació d’Ocupació. 

Les causes que poden motivar el recurs al ERO son: 

a)     Manca dels recursos necessaris per a realitzar l’activitat normal. 

b)     Disminució de la demanda.

c)     Impossibilitat de prestar serveis 

L’expedient de regulació podrà ser de:

a)     Suspensió total o parcial de la jornada laboral

b)     Reducció de la jornada laboral

c)     Acomiadament

Podrà afectar a tota la plantilla de l’empresa o a una part dels treballadors, però la mesura a adoptar haurà de ser proporcional a l’afectació de l’empresa. Si esteu interessats en aquestes mesures de l’expedient de regulació d’ocupació, us podeu posar en contacte amb aquest despatx i us informarem de la seva tramitació i del seu cost.  

5. Baixa mèdica dels treballadors:

En cas que un treballador estigui contagiat o en situació de confinament, caldrà que el metge de l’ambulatori li doni la baixa mèdica. Aquesta baixa tindrà, als exclusius efectes del sou, la condició de baixa per accident de treball. Això suposa que el treballador cobrarà el 100% del sou des del primer dia. 

6. Mesures d’ajuts econòmics: 

a) Préstecs: La Generalitat de Catalunya ofereix l’aval del 75% del préstec que necessiti l’empresa afectada. El préstec tindrà una durada màxima de 4 anys i un interès no superior al Euribor +2,5 punts. En el moment d’escriure aquesta nota, aquest préstec encara no està disponible per demanar-lo. Si esteu interessats, us avisarem quan ho estigui i com demanar-lo. 

7. Mesures referents a impostos:

Hisenda concedirà l’aplaçament dels impostos que s’hagin de presentar fins el 30 de maig de 2020 i aquest aplaçament serà concedit per un termini de 6 mesos. No es generaran interessos en els tres primers mesos. Caldrà esperar als propers dies a que l’Agència Tributària concreti el procediment. 

Si esteu interessats, ens ho comuniqueu i us informarem de com demanar-lo i el seu cost. 

 

AQUESTES SON LES MESURES APROVADES PEL GOVERN. ANIREM PUBLICANT NOVES NOTICIES A MESURA QUE S’APROVIN NOVES MESURES


Autonomos Autonoms El-Masnou Empresa Grup8 Coronavirus Covid-19

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.