Mesures laborals per a Empreses i Autònoms amb Treballadors (Covid-19)

Mesures laborals per a Empreses i Autònoms amb Treballadors (Covid-19)

Fa 1 mes
img

ACTUACIONS LABORALS PER A PIMES I AUTÒNOMS AMB TREBALLADORS EN EL DESCONFINAMENT

Us informem que totes les empreses i autònoms amb treballadors, tant si estan actualment prestant serveis, com si reiniciaran l’activitat un cop finalitzi l’estat d’alarma, hauran, necessàriament d’elaborar un PLA DE CONTINGÈNCIA amb les actuacions que duran a terme en matèria de vigilància de salut i prevenció de riscos laborals en relació al Covid-19.

Aquest PLA DE CONTINGÈNCIA sobre actuacions per prevenir el contagi del Covid-19 ha de contenir les recomanacions que ha establert el Consell de Relacions laborals en el seu document de data 12 d’abril. Us adjuntem l’enllaç a aquest document:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/coronavirus/recomanacions-empreses-treballadors-crl.pdf

L’empresa amb qui teniu contractada la Prevenció de Riscos laborals us pot assessorar en la confecció del Pla de Contingència o el podeu realitzar vosaltres mateixos a partir de les recomanacions del document del que us adjuntem l’enllaç, i que haurà de preveure els següents elements:

ELEMENTS QUE HAURÀ DE CONTENIR EL PLA DE CONTINGÈNCIA:

(caldrà adaptar-lo a les característiques de cada empresa)

- Protocol en l’accés a les instal·lacions

- Instruccions sobre el treball presencial

- Instruccions sobre el teletreball ( si és possible en l’empresa)

- Mesures organitzatives

- Mesures d’higiene i salut

- Protocol de reunions internes i externes

- Mesures preventives en l’atenció al client

- Mesures en cas de contagi o sospita

Us recomanem que aneu elaborant el Pla de Contingència, atès que serà obligatori per a totes les empreses i autònoms amb treballadors i caldrà lliurar-lo a tots els treballadors, que hauran de seguir les instruccions del mateix.

Moltes gràcies      


2020 Autonomos Autonoms Coronavirus Covid-19 El-Masnou Empreses Grup8 Pimes Riscos-Laborals Pla-De-Contingencia Desconfinament

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.