Mesures Laborals per Autònoms Decret Llei (18 de març)

Mesures Laborals per Autònoms Decret Llei (18 de març)

Fa 1 setmana
img

RESUM DE LES MESURES LABORALS CONTINGUDES EN EL DECRET LLEI DE 17 DE MARÇ DE 2020 DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COOVID-19 (II)

MESURES LABORALS RESPECTE ELS AUTÒNOMS

1.- Prestació extraordinària pels autònoms per cessament d’activitat pels afectats per la declaració de l’estat d’alarma:

 Es preveu que des del 14 de març de 2020 i fins el 13 d’abril de 2020, o fins l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma si es perllonga més enllà d’un mes, els treballadors autònoms que:

a)     La seva activitat estigui suspesa 

b)     La seva activitat no està suspesa però que la seva facturació del mes anterior a la data de la petició de la prestació s’hagi vist reduïda en un 75% o més, en comparació amb el promig de facturació del semestre anterior. 

Tindran dret a la prestació per cessament de l’activitat si compleixen els següents requisits: 

a) Estar d’alta en data de 14 de març de 2020 en el règim de treballadors autònoms. 

b) Acreditar, si l’activitat no està suspesa, la reducció de la facturació en, al menys, un 75%, en relació amb l’efectuada durant el semestre anterior.  

c) Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant, si no es complís aquest requisit, es podrà pagar en el termini de 30 dies i es tindria dret a la prestació igualment. 

La quantia de la prestació serà el 70% de la base reguladora. Quan el treballador autònom no tingui el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el Règim d’Autònoms.  

La prestació per cessament d’activitat tindrà una durada d’un mes, ampliant-se fins a l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma. 

 

 

 


2020 Autonomos Autonoms Bonificaciones Bonificacions Coronavirus Covid-19 El-Masnou Estado-De-Alarma Estat-Dalarma Grup8 Masnou Seguretat-Social Serveis-Empresarials Atur

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.