NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES OBLIGATORIES A LES EMPRESES

NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES OBLIGATORIES A LES EMPRESES

Fa 9 mesos
img

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES OBLIGATÒRIES

Tot i que des del passat 2 d’octubre de 2016 és obligatori per a les empreses relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques, aquest 2020 la totalitat de les Administracions Públiques només realitzaran les seves notificacions a les empreses de manera telemàtica.

1. Qui està obligat a rebre les notificacions electròniques:

a) Persones Jurídiques (Societats Limitades i Anònimes)

b) Entitats sense personalitat jurídica: Comunitats de Béns, Comunitats de Propietaris, Societats Civils).

c) Les persones físiques que realitzin una activitat professional que requereixi la col·legiació obligatòria  

d) ara per ara, els autònoms, excepte els professionals, no estan obligats a les notificacions electròniques, però s’hi poden acollir voluntàriament.

 2. Quines Administracions notificaran electrònicament:

a) Hisenda

b) Seguretat Social

c) Diputacions

d) Generalitat de Catalunya

e) Agència Tributària de Catalunya

f) Ajuntaments

3.- Què notificaran electrònicament:

Totes les seves comunicacions: Impostos municipals, multes de trànsit, taxes, embargaments, requeriments de Seguretat Social, Impostos de l’Estat i de la Generalitat, inspeccions, etc.

4. Com funciona la notificació electrònica:     

L’Administració donarà un termini de 10 dies naturals per accedir  i obrir la notificació electrònica. Si en aquest termini no s’obre, es donarà per notificat i continuarà el tràmit. Per tant, es perdrà la possibilitat de respondre, de fer al·legacions. A més, es podran imposar els recàrrecs i interessos que corresponguin o patir embargaments.

Aquest despatx ofereix a tots els obligats la possibilitat de fer el seguiment i la gestió de totes les notificacions electròniques de totes les Administracions Públiques per a la tranquil·litat de les empreses i evitar embargaments, sancions i recàrrecs innecessaris. 

 

Els nostres clients rebreu una notificació personalitzada sobre la gestió de les bústies electròniques i el seu funcionament. 

Per a més informació, no dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres.  

Moltes Gràcies

 

    


E-Notum El-Masnou Empresa Grup8 Notificaciones-Electronicas Notificacions-Electroniques Serveis-Empresarials

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.