Noves Mesures Laborals per a Treballadors, Autònoms i Pimes (23 d'abril)

Noves Mesures Laborals per a Treballadors, Autònoms i Pimes (23 d'abril)

Fa 1 mes
img

NOVES MESURES LABORALS PER A TREBALLADORS, AUTÒNOMS I PIMES (23 d’abril)

El Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, ha aprovat diverses mesures laborals i de Seguretat Social per a treballadors, autònoms i Pimes. 

1. Mesures per a Treballadors:

Tindran dret a cobrar l’atur, si compleixen els requisits generals, els treballadors que es trobin en algun d’aquests dos supòsits: 

a) Treballadors que han vist extingida la seva relació laboral durant el periode de prova a partir del 9 de març de 2020, amb independència de la causa per la qual es va extingir la relació laboral anterior a la que ara ha finalitzat durant el periode prova. 

b) Treballadors que van causar baixa voluntària en una empresa a partir de l’1 de març de 2020 per tenir una oferta de treball d’una altre empresa, si finalment, aquesta última empresa ha desistit de l’oferta de treball a causa del Covid-19. Això s’acreditarà per la comunicació que hagi rebut el treballador de l’empresa deixant sense efectes l’oferta de treball. 

2. Mesures per a autònoms i Pimes:

a) Assignació d’una Mútua: 

Els autònoms que no estiuguin adherits a una mútua, disposaran del termini de 3 mesos des de la finalització de l’Estat d’Alarma per fer-ho. En cas que no ho facin, la Seguretat Social els hi assignarà la mútua majoritària a la provincia de Barcelona.   

Per tant, us recomanem que, si encara no teniu assignada una mútua, contacteu amb aquest despatx per triar la que més us interessi. 

b) Ampliació dels supòsits per accedir al ERTO per Força Major:

Aquells autònoms o Pimes en activitats declarades essencials, podran també fer un ERTO per força major per la part de la seva activitat que no sigui imprescindible per a l’activitat.

3. Sancions de la Seguretat Social:

Es modifica la Llei d’Infraccions i Sancions de la Seguretat Social. A partir d’ara es considerarà falta molt greu acollir-se a mesures d’ERTOS, cesament d’autònoms, facilitar l’atur a treballadors, o qualsevol altre mesura vinculada al Covid-19 que no sigui certa. 

Per tant, novament, us recomanem la màxima prudència en demanar qualsevol mesura i, en tot cas, recopilar tota la documentació acreditativa de la vostra situació i conservar-la durant 4 anys. 


Ajuts-Coronavirus Atur Autonomos Autonoms Coronavirus El-Masnou Empreses Grup8 Pimes Seguretat-Social

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.