Permís per Paternitat

Permís per Paternitat

Fa 9 mesos
img

Permís per Paternitat

Us recordem la regulació actual, a partir dels darrers canvis legislatius, del Permís per Paternitat:

a) Fins el 31 de desembre de 2019: 8 setmanes. D’aquestes 8 setmanes, les 2 primeres s’han de gaudir immediatament després del part.  

b) A partir de l’1 de gener de 2020:12 setmanes. D’aquestes, 4 s’han de gaudir després del part.  

c) A partir de l’1 de gener de 2021: 16 setmanes. D’aquestes, 6, s’han de gaudir després del part.

En tots els casos, les setmanes a gaudir amb posterioritat, s’hauran de gaudir abans que el fill/a compleixi 12 mesos d’edat, de manera seguida o en períodes setmanals.

El treballador haurà de comunicar a l’empresa amb una antelació de 15 dies l’inici del gaudiment dels períodes restants del permís de paternitat.

Per acord amb l’empresa, el gaudiment podrà ser a temps parcial o a temps complet.    

Amb la introducció d’aquest permís, es deixa sense efecte el permís per naixement de fill que hi havia fins ara.   


El-Masnou Grup8 Laboral Permisos Paternitat

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.