Devolució de l'IRPF de la Prestació per Maternitat

Devolució de l'IRPF de la Prestació per Maternitat

5 months ago
img

DEVOLUCIÓ DE LA TRIBUTACIÓ DE LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT 

El Tribunal Suprem ha declarat que estan exemptes de tributació les prestacions per maternitat percebudes de la Seguretat Social. 

A partir d'ara, s'obra el termini perquè tots els contribuents que van declarar i van tributar per la prestació per maternitat els exercicis 2014 a 2017 puguin reclamar la devolució corresponent a aquesta truibutació en IRPF.  

Caldrà veure el procediment que habilita l'Agència Tributària per tramitar la devolució i si aquest procediment abarca tots els anys no prescrits (2014 a 2017). En cas que no sigui així, caldrà presentar una rectificació de l'autoliquidació i demanar la devoluició de les retencions.  

Si requeriu més informació per efectuar aquesta devolució contacteu amb l'Àrea Fiscal d'aquest despatx.     

Moltes Gràcies     


El-Masnou Grup8 Impostos Impuestos Irpf Maternidad Maternitat

Subscribe now and receive all the legal news
of interest Freelancers and SMEs.

Enter your email.