Devolució de la Plusvàlua Municipal: Sentència del Constitucional Maig 2017

Devolució de la Plusvàlua Municipal: Sentència del Constitucional Maig 2017

1 year ago
img

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL D'11 DE MAIG

 

El passat 11 de maig de 2017 el Tribunal Constitucional ha dictat una sentència molt important en matèria de Plusvàlua Municipal. Aquesta sentència deroga diversos articles de la Llei d'Hisendes Locals que afecten al càlcul d'aquest impost que es paga als Ajuntaments.

Les conseqüències pràctiques d'aquesta sentències son les següents:

1. Període que es pot reclamar:

Es pot reclamar l'import pagat per aquest impost en totes les transmissions d'immobles dels darrers 4 anys.

2. En quins casos es pot reclamar la devolució de la Plusvàlua pagada:

Ara per ara es pot demanar la devolució de les Plusvàlues pagades en els casos d'inexistència d'increment de valor a causa de la venda. És a dir, quan no s'ha obtingut benefici per la venda d'un immoble. Aquesta reclamació es pot fer respecte tots els impostos pagats per aquest concepte en els darrers 4 anys, encara que ja siguin de liquidacions fermes.

El Tribunal constitucional obre la porta també a reclamar la devolució de la Plusvàlua en els casos en que l'import del que s'ha pagat consumeixi totalment el benefici obtingut per la venda o sigui desproporcionat l'impost en relació al benefici obtingut.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment o per comprovar si podeu reclamar la devolució de la plusvàlua, podeu contactar amb el nostre despatx.

El Masnou, maig de 2017

 


Impostos Impuestos Plusvalia Plusvalua Ayuntamientos Ajuntaments

Subscribe now and receive all the legal news
of interest Freelancers and SMEs.

Enter your email.