Nova Fiscalitat dels Treballadors Autònoms. Novembre 2017

Nova Fiscalitat dels Treballadors Autònoms. Novembre 2017

1 year ago
img

Son deduïbles a partir de l’1 de gener de 2018 les següents despeses:   

 

a) Les assegurances de malaltia pagades per l’autònom per a la seva pròpia cobertura, la del seu cònjuge i la dels fills menors de 25 anys sempre que convisquin amb ell. 

b) Si l’activitat es realitza al domicili, les despeses de subministraments de l’habitatge; com llum, aigua, gas, telèfon i internet; aplicant un percentatge del 30% a la proporció dels metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat.

c) Les despeses de manutenció en establiments de restauració i hostaleria i que es paguin amb mitjans electrònics i amb els límits quantitatius màxims establerts. En cas que no hi hagi pernoctació son 26,67 € diaris.

Contacteu amb aquest despatx per qualsevol aclariment.


Autonomos Autonoms Impostos Impuestos Manutencio

Subscribe now and receive all the legal news
of interest Freelancers and SMEs.

Enter your email.