NOVA INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA DELS AUTÒNOMS AL SISTERMA RED DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES DE LA SEGURETAT SOCIAL

NOVA INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA DELS AUTÒNOMS AL SISTERMA RED DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES DE LA SEGURETAT SOCIAL

1 year ago
img

La Seguretat Social preveu modificar en breu l'Ordre Ministerial que regula el sistema RED de notificacions electròniques, incorporant obligatòriament als autònoms. 

En aquest sentit, molts autònoms ja han rebut una comunicació de la Seguretat Social informant-los d'aquesta obligació.

Us resumim les novetats d'aquesta modificació legal:

NOVA OBLIGACIÓ: A partir d'ara serà obligatori que tots els autònoms estiguin inclosos al sistema RED de notificacions electròniques.

QUE COMPORTA AQUESTA INCLUSIÓ L'efecte més important és que a partir d'ara les notificacions de la Seguretat Social es rebran de forma electrònica a través de la bústia de la Seguretat Social.

TERMINI PER FER L'ALTA AL SISTEMA RED:  Es preveu un termini de 6 mesos per a que tots els autònoms s'hagin donat d'alta al sistema RED.

COST DEL TRÀMIT: Per a tots els autònoms clients d'aquest despatx que vulguin que els hi gestionem la bústia electrònica de notificacions, la gestió de la bústia electrònica serà gratuïta. Pels autònoms no clients, el cost de la gestió de la bústia serà de 5€ mensuals.

La única despesa associada és la tramitació de l'assignació a Grup8 de l'autònom davant de la Seguretat Social. Aquest és un cost que s'abonarà per una única vegada.  

 

Si voleu ampliar aquesta informació, podeu posar-vos en contactre amb aquest despatx

 

Gràcies


Autonomos Autonoms Seguretat-Social Seguridad-Social Red Notificacions-Electroniques Notificaciones-Electronicas

Subscribe now and receive all the legal news
of interest Freelancers and SMEs.

Enter your email.