PROPERS AJUTS A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE LLEURE

PROPERS AJUTS A ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I DE LLEURE

hace 1 semana
img


AJUTS PER AL SECTOR DE LES EXTRAESCOLARS I DEL LLEURE EDUCATIU PER FER FRONT A LA COVID-19

Es tracta d’una prestació econòmica de pagament únic destinada a les empreses, treballadors autònoms i entitats que té com a finalitat afavorir la sostenibilitat econòmica del sector.

El Decret estableix aquestes tres modalitats diferents de l’ajut:

a) Modalitat per a les activitats específicament de lleure educatiu: es destinaran 1.500 euros per a entitats, empreses i treballadors autònoms que realitzen activitats de lleure educatiu d’esplais diaris de dilluns a divendres i d’esplais o agrupaments escoltes que fan activitat de cap de setmana.

b) Modalitat per a les activitats extraescolars: 3.500 euros per a professionals autònoms, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars. En aquesta modalitat s’hi inclouen: 

1. Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general realitzades fora de l'horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que hagin estat aprovades pel consell escolar del centre amb data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l'ajut.

2. Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys, entre les quals:

3. Els ensenyaments no reglats de règim especial.

4. Els ensenyaments no reglats d'idiomes.

5. Les relacionades amb la música i la dansa.

6. Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.

7. Les activitats relacionades amb les tecnologies.

8. Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats.

9. Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives.

c) Modalitat per a les instal·lacions juvenils: 5.000 euros per a entitats privades titulars o gestores d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre d’instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.

 Aquest ajut encara no ha entrat en vigor. Us informarem puntualment quan tinguem més dades. 

 

Moltes gràcies


2020 Ajuts-Coronavirus Covid-19 El-Masnou Subvencio-Generalitat-De-Catalunya Extraescolars Ajuts-Covid Lleure-Educatiu

Suscribete ahora y recibe todas las novedades legales
de interés para Pymes y Autónomos.

Escribe tu correo electrónico.