Subvencions per Restaurants I Estètiques Octubre 2020

Subvencions per Restaurants I Estètiques Octubre 2020

hace 4 semanas
img

SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT PER A LES ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I CENTRES D’ESTÈTICA AFECTATS PER LA COVID-19

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals) o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre.  

Quin és el termini de sol·licituds?

El termini finalitzarà el proper 12 de novembre de 2020.

Com es tramita la sol·licitud?

Exclusivament per mitjans telemàtics. 

Quina documentació em caldrà presentar per demanar la subvenció?

A més d’omplir el formulari de sol·licitud caldrà adjuntar

  • Declaració responsable (s’adjunta a l’annex 1)
  • Fotografia de la façana de l’establiment
  • Fotografia de l’interior de l’establiment


Quines despeses són subvencionables?

Qualsevol despesa que s’hagi tingut des de l’1 de gener de 2020, fins al 31 de desembre del 2020 (lloguers, subministres, compra de productes/mercaderies, despeses de gestoria...) de la qual en tinguem una factura.

És incompatible amb alguna altra subvenció que he demanat aquest any al CCAM o a altres organismes?

No. Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol línia d’ajut de l’estat o de la Generalitat.

Si un restaurant està tancat però fa menjar per emportar, es considera beneficiari?

Sí, és beneficiari d’aquest programa de subvencions.

Si és una perruqueria que té donada d’alta l’activitat d’estètica al mateix establiment, es considera beneficiaria?

Sí, és beneficiaria d’aquest programa de subvencions.

Si és un forn de pa amb degustació, es considera beneficiari?

Tan sols en el cas de que hagi estat obligat al tancament.

  Concessió de la subvenció?

Abans del 31 de desembre de 2020 es publicarà una resolución amb les sol·licituds que s’han atorgat i les que s’han inadmès en el cas de no complir amb els requisits d’aquest programa. 

Ingrés de la subvenció: 

Un cop s’hagi publicat la resolució de les sol·licituds, s’obrirà el procediment de justificació de l’expedient en el que caldrà presentar les factures que acrediten la despesa. Un s’hagi revisat l’expedient es procedirà al pagament.

ANNEX 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Jo, (nom del representant legal) amb DNI (XXXXXXXX-X), representant legal de (nom comercial de l’empresa) dedicada a (tipus d’activitat: bar, restaurant, cafeteria o centre de bellesa) amb NIF (XXXXX) i raó social (Adreça i població de l’establiment), declaro que: 

He estat obligat al tancament del meu establiment en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

Signatura


2020 Ajuts-Coronavirus Autonomos Autonoms Coronavirus El-Masnou Subvencio-Generalitat-De-Catalunya Restaurants Estetiques

Suscribete ahora y recibe todas las novedades legales
de interés para Pymes y Autónomos.

Escribe tu correo electrónico.