Jurídica Empresarial

Jurídica Empresarial

La creació, gestió i modificació de l’empresa societària des d’una vessant jurídica.

  • Assistència als Jutjats Laborals: Acomiadaments, sancions, reclamacions salarials, FOGASA.
  • Contractes d’arrendament de local de negoci
  • Traspassos, cessions i venda d’empreses
  • Contractes mercantils: Distribució, obra, agència, préstec
  • Contractes, pactes i acords entre socis
  • Actes de Juntes Generals i dels Consells d’Administració
  • Dret d’Empresa Familiar
  • Reclamació d’impagats

Truca'ns al 935 400 903

Formulari de contacte