CAMPAÑA DECLARACION DE RENTA 2020

CAMPAÑA DECLARACION DE RENTA 2020

3 years ago
img

 

CAMPANYA DECLARACIÓ DE RENDA 2020

1. Termini per presentar la renda de 2020:

La campanya de la renda i patrimoni del 2020 comença el 7 d'abril i finalitzarà el 30 de juny, tot i que el 25 de juny és la data límit per presentar la declaració, en el cas que el pagament es faci per domiciliació bancària.

A partir del 6 de maig s'obre la via telefònica per presentar la declaració de la Renda mitjançant cita prèvia i el 2 de juny s'inicia de forma presencial la presentació de la declaració de la Renda.

2. Novetats pèls contribuents que percebin prestacions dels ERTO:

Aquestes prestacions són rendiments del treball subjectes a gravamen, és a dir, no estan exemptes de l'IRPF. Per tant, si un contribuent ha obtingut durant l'exercici 2020 rendiments de treball de dos pagadors diferents, tindrà l'obligació de realitzar la declaració de l'IRPF si es dóna alguna de les circumstàncies següents:

• Si l'import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 euros, i la suma total de rendiments de la feina no supera els 22.000 euros.

• Si l'import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 euros, però la suma total de rendiments de la feina percebuts en l'exercici no supera els 14.000 euros.

3. Prestació extraordinària per cessament d'activitat percebudes pels autònoms:

La prestació extraordinària per cessament d'activitat és una prestació del sistema de protecció d'atur i es qualifiquen com a rendiments de treball. Per tant, encara que el seu origen estigui en l'activitat econòmica de l'autònom, no pot qualificar-se com un rendiment d'activitats econòmiques.

4. Fraccionament del Pagament de la Declaració de Renda:

L'Agència Tributària permetrà fraccionar en sis vegades el pagament de la liquidació de l'IPRF a aquells contribuents que van estar sotmesos a un Expedient Temporal de Regulació d'Ocupació (ERTO) durant 2020 i la declaració del surti positiva.

Contacteu amb aquest despatx per concertar cita per a realitzar-vos la declaració de renda:

Tel: 93.540.09.03

Mail: grup8@grup8.com


El-Masnou Grup8 Impostos Irpf Declaracio-De-Renda

Subscribe now and receive all the legal news
of interest Freelancers and SMEs.

Enter your email.