REGISTRE DE JORNADA LABORAL

REGISTRE DE JORNADA LABORAL

5 years ago
img

REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL DE TOTS ELS TREBALLADORS A PARTIR DEL 12 DE MAIG

OBLIGACIONS DE LES EMPRESES:

- Tots els treballadors, a temps parcial o a jornada completa, han de registrar l'inici i el final de la seva jornada laboral

- Afecta a tots els treballadors, encara que siguin itinerants o treballin en diversos centres de treball   

- El registre s'ha de fer diàriament

- El treballador ha de tenir còpia dels seus fitxatxes

- El no compliment d'aquest requisit serà sancionat per la Inspecció de Treball   

SISTEMES DE REGISTRE DE JORNADA:

1.- PAPER: L'empresa fa signar cada dia a cada treballador l'entrada i la sortida. És molt important no deixar cap dia sense registrar i signar perquè estariem davant d'un incompliment de la Llei.

2.- SISTEMA TELEMÀTIC: Grup8 us recomana aquest sistema i, en aquest sentit, després d'analitzar diverses opcions, us ofereix la següent opció:

- Fitxatge mitjançant telèfon mòbil

- No genera cap cost de trucada 

- Apte per a treballadors itinerants

- Ús fàcil i àgil

- El treballador i l'empresa poden accedir a través d'una pàgina web a la fitxa de marcatge

Pera més info podeu contactar amb aquest despatx o consultar la web: https://zerovoz.com/fichar-facil-registro-horario-empleados/

 

 

         


El-Masnou Empresa Grup8 Laboral Registre-De-Jornada

Subscribe now and receive all the legal news
of interest Freelancers and SMEs.

Enter your email.