Manteniment de l'ocupació per a empreses i autònoms que han fet un ERTO

Manteniment de l'ocupació per a empreses i autònoms que han fet un ERTO

Fa 3 anys
img

MANTENIMENT D’OCUPACIÓ PELS AUTÒNOMS I LES EMPRESES ACOLLIDES A UN ERTO

Us recordem que la normativa que regula els ERTO per força major, estableix que les empreses i els autònoms que han aplicat un ERTO als seus treballadors, tenen el compromís de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data en que es reiniciï l’activitat. 

Aquesta obligació es concreta de la següent manera: 

- El manteniment de l’ocupació durant sis mesos es manté respecte als mateixos treballadors afectats per l’ERTO, i, per tant, no és possible substituir a un treballador per un altre en el mateix lloc de treball. El compromís de mantenir l’ocupació és nominatiu respecte els treballadors afectats. 

- De totes maneres no hi haurà incompliment quan el contracte de treball del treballador afectat per l’ERTO s’extingeixi per acomiadament disciplinari procedent, baixa voluntària, jubilació o invalidesa del treballador i, en el cas de treballadors temporals, si el contracte s’extingeix per finalització del mateix. 

Moltes gràcies 


Autonoms Covid-19 El-Masnou Empreses Erte Erto Expedient-Regulacio-Ocupacio Grup8 Seguretat-Social

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.