Resum Del Decret pel qual es declara l'Estat d'Alarma

Resum Del Decret pel qual es declara l'Estat d'Alarma

Fa 3 anys
img

El Govern ha aprovat el Decret 463/2020, de 14 de març declarant l’estat d’alarma. Les principals mesures que adopta aquest decret son: 

1.- ENTRADA EN VIGOR I DURADA:

Les mesures contingudes en el decret entren en vigor el dia 14 de març i fins el 30 de març, sens perjudici de posteriors pròrrogues que es puguin acordar.

 2.- MOBILITAT DE LES PERSONES:

Durant l’estat d’alarma només es podrà sortir al carrer per:

a) Anar als establiments que estan oberts

b) Assistir a centres sanitaris (Entenem que centres sanitaris vol dir centres mèdiques, odontològics, oftalmològics, fisioteràpia, podologia, psicologia). Podeu consultar la relació del que es considera establiments sanitaris al Decret 151/2017, de 17 d’octubre. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639926.pdf

c) Anar a la feina, encara que sigui de les activitats que han d’estar tancades al públic.

d) Assistir a persones grans, menors o persones vulnerables.

e) Anar a l’entitat bancària

f) Anar a les benzineres

g) Es podrà anar a altres establiments similars, si va una sola persona

3.- ESTABLIMENTS OBERTS AL PÚBLIC:

Durant l’estat d’alarma han d’estar tancats tots els establiments pel que fa a l’atenció al públic. Només poden estar oberts al públic els següents:

a) Alimentació i begudes

b) Farmàcia

c) Mèdics, òptics, ortopèdics i de productes d’higiene (para farmàcies) 

d) Estancs, premsa i papereries

e) Perruqueries (entenem que les mixtes estètica i perruqueria poden prestar serveis de perruqueria) 

f) Tecnologia i telecomunicacions

g) Menjar per animals 

h) Comerç per internet

i) Tintoreries 

j) Bars i restaurants: Poden prestar serveis d’entrega a domicili

 En aquests centres oberts al públic, cal garantir sempre l’espai d’un metre entre els usuaris.

IMPORTANT: El Decret no imposa el tancament de cap activitat. Per tant, les empreses, comerços i els autònoms no han de tancar obligatòriament sinó estan a la llista d’activitats permeses. NOMÉS ES SUSPEN L’ATENCIÓ AL PÚBLIC. No es concedeix de forma general un permís laboral a tots els treballadors. La resta d’activitats que no estan a la llista anterior poden treballar però sense atenció al públic.  

4.- CENTRE DE FORMACIÓ PÚBLICS O PRIVATS: 

Es suspenen totes les activitats formatives, llevat de les que es puguin fer on-line.

5.- TRANSPORT DE PASSATGERS I MERCADERIES: 

En rodalies es garanteix el 100%, tant per tren com en autobús. Mesura corresponen amb el fet que totes les empreses i activitats poden obrir amb normalitat, amb les excepcions d’atenció al públic abans esmentades. 

Pel que fa l’activitat de transport de mercaderies, es permet per a l’abastiment d’aquelles activitats obertes al públic. Per a la resta, cal esperar que es concreti pel Ministeri de Transports. 

6.- TERMINIS JUDICIALS I ADMINISTRATIUS:

Durant la vigència de l’estat l’alarma i d eles seves possibles pròrrogues, es suspenen tots els terminis judicials i administratius (Hisenda i Seguretat Social) que continuaran computant quan s’aixequi l’estat d’alarma. 

Moltes Gràcies  

El Masnou, 15 de març de 2020

 

 


Coronavirus Covid-19 El-Masnou Empresa Empreses Estado-De-Alarma Estat-Dalarma

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.