Reclamació de la Tarifa Plana pels Autònoms Societaris

Reclamació de la Tarifa Plana pels Autònoms Societaris

Fa 3 anys
img

 

ELS AUTONOMS SOCIETARIS TENEN DRET A LA TARIFA PLANA, SEGONS EL TRIBUNAL SUPREM

A partir d'ara i després de la seva alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), els nous autònoms societaris que sol·licitin la Tarifa Plana tindran reconeguda la bonificació d’ofici per la Seguretat Social. 

També, en conseqüència, els que tinguin oberts "recursos d'alçada que s'haguessin formulat sobre aquesta qüestió i que estiguin pendents de resoldre", segons apunta la Tresoreria General.

No obstant això, qüestió diferent és la d'aquells les resolucions dels quals siguin ferms, ja sigui perquè no es van impugnar en el seu moment o perquè hagués recaigut resolució desestimatòria que els hagués impedit l'aplicació d'aquests incentius.

En aquests casos, només procedirà revisió i reconeixement si s'insta expressament pels interessats, la tramitació i la resolució dels quals, correspondrà a l'òrgan que va dictar l'acte originari. Per tant, qualsevol administrador societari al qual se li hagi denegat la bonificació podrà sol·licitar de nou el seu accés.

El criteri també permet reclamar a la Tresoreria la prestació per part d'aquells autònoms societaris que ja estiguessin donats d'alta, sempre que no hagin transcorregut més de quatre anys des del cobrament de la primera quota com a autònom societari.  

No obstant, es recorda que si la Seguretat Social denega l’aplicació de la Tarifa Plana i la devolució del pagat de més, caldrà interposar recurs davant els jutjats dels Contenciós-Administratiu. 

A partir de les sentències del Tribunal Suprem que al llarg d’aquest 2020 han reconegut aquest dret, i de la nota que la Seguretat Social ha emès aquest mes de setembre de 2020 reconeixent aquest dret, entenem que es facilita la reclamació de la tarifa plana per part dels autònoms societaris i la devolució de les cotitzacions. Ara bé, l’aplicació i el reconeixement de la tarifa plana està condicionada al compliment dels requisits generals que la llei estableix pels autònoms per accedir a la tarifa plana en la quota d’autònoms. 

En cas que estigueu interessats en tramitar aquesta devolució, us demanem que us poseu en contacte amb aquest despatx. 


Autonomos Autonoms Bonificaciones Bonificacions Cotitzacions El-Masnou Grup8 Seguretat-Social Tarifa-Plana Autonoms-Societaris

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.