AYUDAS A AUTÓNOMOS JUNIO 2021

AYUDAS A AUTÓNOMOS JUNIO 2021

hace 2 años
img

Com ja us va avançar aquest despatx professional, s'ha aprovat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, de mesures urgents, entre elles, per als treballadors autònoms amb una durada de 4 mesos (1/06 a 30/09).

Si esteu interessats i reuniu algun dels requisits exposats, contacteu amb aquest Despatx Professional a través del mail Chantal.pujolriu@grup8.com indicant com a assumpte “AJUDA AUTONOMS” com a molt tard el dia 15 de juny.

1.- Prestació per cessament d'activitat compatible amb el treball:

Si heu estat percebent aquesta prestació només podreu tornar a tenir-hi accés, en cas que no hagueu consumit tota la vostra prestació.

Requisits:

a) Acreditar en els períodes del segon i tercer trimestre del 2021 una reducció d'ingressos del 50% en relació amb el segon i tercer trimestre del 2019.

b) Els beneficis de l'activitat de l'1 d'abril al 30 de setembre de 2021 no podran superar els 7.980 euros .

c) Estar al corrent en el pagament de les obligacions laborals i de seguretat social (en cas contrari, invitació a ingressar en un termini de 30 dies el deute).

Els autònoms que tributen per mòduls no hauran d'acreditar-ho si hi ha una reducció de més del 7,5% en el nombre mitjà d'afiliats a la seva activitat (CNAE 4 dígits) respecte al segon i tercer trimestre de 2019.

El treballador autònom abonarà la seva corresponent quota d'autònoms i la Mútua li abonarà l'import de la Quota per Contingències Comuns.

És compatible amb el treball remunerat sempre que la suma total dels rendiments del treball per compte propi no superi 2,2 vegades el salari mínim interprofessional. (2.438,33€). Els rendiments del treball remunerat no podran superar els 1,25 euros(1.385,41 EUROS)

La prestació serà del 70% de la base reguladora.

2.- Cessament dels treballadors autònoms que exerceixin l'activitat i ja haguessin estat per cobrant la prestació per cessament d'activitat però no tinguin dret a l'anterior o l'haguessin esgotat:

 Requisits:

 a) Estar donat d'alta i al corrent en el pagament de la Seguretat Social abans de l'1 d'abril de 2020.

b) No tenir rendiments nets de l'1 d'abril al 30 de setembre de 2021 de 6.650 euros.

c) Tenir durant el segon i tercer trimestre de 2021 ingressos inferiors al període del primer trimestre de 2020.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització (en cas de viure en el mateix domicili amb dos o més membres que tinguin dret a aquesta prestació, serà del 40%)

3.- Ajuda per a autònoms:

Per a aquells autònoms que hagin estat  cobrant la prestació per "Cessament d'Activitat" i que NO sol·licitin la pròrroga de la mateixa, se'ls aplicarà automàticament una exempció en la quota d’autònoms, en els següents trams:

Juny

90%

Juliol

75%

Agost

50%

Setembre

25%


2021 Ajuts Ajuts-Covid Autonomos Autonoms El-Masnou Grup8 Masnou

Suscribete ahora y recibe todas las novedades legales
de interés para Pymes y Autónomos.

Escribe tu correo electrónico.