Sanciones a las sociedades por no depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil

Sanciones a las sociedades por no depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil

hace 3 años
img

SANCIONS PER NO DIPOSITAR LES SOCIETATS (ACTIVES O INACTIVES) ELS COMPTES ANUALS AL REGISTRE MERCANTIL DES DE GENER DE 2021

El 31 de gener passat de 2021 va entrar en vigor el Reial Decret 2/2021, de 12 de gener, que desenvolupa el règim sancionador per incompliment de l'obligació de dipòsit dels comptes anuals per part de les societats limitades.

Fins ara, l'article 283 de la Llei de Societats de capital regulava el règim sancionador per falta de dipòsit de comptes anuals en termini en els següents termes:

• Multa mínima de 1.200 euros i fins a 60.000 euros

• Tancament registral de la societat incomplidora.

En el cas que els comptes anuals es dipositin amb anterioritat a la iniciació de procediment sancionador, la sanció s'imposa en el grau mínim i reduïda en un 50%.

No obstant això, fins ara era poc comú la imposició de multes ja que no existia el procediment sancionador desenvolupat reglamentàriament.

La novetat d'aquest Reglament és la introducció del càlcul de la sanció per a les societats que no dipositin els seus comptes anuals en el Registre:

a. La sanció serà de l'0,5 per mil de l'import total de les partides d'actiu, més el 0,5 per mil de la xifra de vendes de l'entitat inclosa en l'última declaració de l'Impost sobre Societats presentada davant l'Administració Tributària; en cas que el resultat de la suma sigui més gran que el 2% del capital social de l'entitat objecte del procediment sancionador, es reduirà la sanció en un 10%.

b. Si no s'aporta l'esmentada declaració tributària, la sanció s'establirà en el 2% del capital social segons les dades que posseeixi el Registre Mercantil.

La infracció prescriurà als 3 anys.

No obstant això, s'ha de tenir en compte que la sanció mínima establerta per la Llei és de 1.200 euros.

Des de Grup 8 us aconsellem que es procedeixi al dipòsit del Comptes Anuals dels tres últims anys , i pel cas específic de les societats inactives, es procedeixi a la dissolució de la societat el més aviat possible.

Per a qualsevol dubte o per a més informació sobre aquesta qüestió no dubteu en contactar amb la responsable de l’Àrea Mercantil del despatx, Sra. Mònica Rovira.

Moltes Gràcies


2021 El-Masnou Empreses Registre-Mercantil Comptes-Anuals Societats-Limitades Sancions

Suscribete ahora y recibe todas las novedades legales
de interés para Pymes y Autónomos.

Escribe tu correo electrónico.